UngdomsAlternativet Et alternativ til aggressjon, vold, rus, gjenger og kriminalitet!
Aktuelt
ART kurs og utdannelser

ART trener utdannelse (UTSATT) og Foreldre ART kurs til høsten

UngdomsAlternativet Asker

Kontaktinformasjon om UA Asker.

 
Kurspåmelding
ART trener utdannelse
Foreldre ART trener kurs
 
Nyhetsbrev

UA Seminarer, kurs og utdannelser
Nyhetsbrev
UA Bergen
UA Asker
 
 
Ungdom   Foreldre   Hjelpere
Bruk energien din til noe positivt!

Jeg ønsker å bruke energien min
på noe positivt…


Er du fortvilet over foreldre, lærere, politi, barnevern og venner som maser på at du må gjøre noe med livet ditt? Står du i vanskelige situasjoner som du trenger hjelp til å løse? Er du lei av å leve i usikkerhet, redsel og frykt? Tenker du at du trenger hjelp til noe av dette? Trenger du et sted du kan slappe av?

Les mer...

 

 

 

 
Hvordan er det å være foreldre?

Hvordan er det å være foreldre?

Er du som forelder i ferd med å gi opp? Er det mye mas, konflikter og negativ kommunikasjon i hjemmet? Er det ingen eller manglende kommunikasjon?Skulker ungdommen skolen, eller følger han/hun kanskje ikke opp jobben? Er du bekymret for ungdommens fritid? Har du mistanke om rusbruk? Er du i ferd med å miste, eller har du mistet, oversikten over hvor ungdommen er og hvem ungdommen tilbringer fritiden sin sammen med?

Les mer...

 

 

 
Hjelp til ungdom og foreldre...

Kjenner du ungdom eller foreldre som trenger hjelp?

Enten du jobber i barnevernet, skole, politi, fritidsklubb, utekontakt, helsesøstertjenesten, psykiatrien, kriminalomsorgen, PPT, NAV eller er et bekymret medmenneske, skal du finne noe hos oss som gjør at du kan komme videre i utfordringen du står ovenfor.

Les mer...
 

 

 

 

 

  

 

UngdomsAlternativet kurs og veiledning - Einerveien 34, 1405 Langhus - Tlf: 93 25 04 93 - mail: marius@ungdomsalternativet.no

Utviklet av Bysant AS